Állásfoglalás a Magyar Braille írással készülő feliratok és kiadványok kialakításához

A Braille a vak emberek speciális, tapintható írása.

A Braille nem nyelv, hanem írásrendszer. A különböző idegennyelvek Braille ábécéje, karakterkészlete eltér egymástól az adott nyelv sajátosságainak megfelelően. Idegennyelv ábécéje ezért magyar feliratoknál nem alkalmazható.

A Braille írást kézzel, tapintással kell olvasni. A Braille írásos feliratokat ezért úgy kell elhelyezni, hogy kézzel el lehessen érni és a felületük  szabadon tapintható legyen.

A Braille karakterek és pontok mérete szabvány, ezért nem változtatható a pontok, betűk, sorok mérete és távolsága.

A Braille írásban betűstílusok (pl. dőlt, aláhúzott és félkövér kiemelési lehetőség),és betűtípusok nincsenek.

Az alapvető higiénés feltételek, a hőmérsékleti, időjárási viszonyok, és a megtalálhatóság szempontjából a Braille információ hordozók beltérben legyenek elhelyezve.

 

Magyarországon a Braille-feliratot vagy kiadványt a magyar pontírás szabályainak megfelelően kell elkészíteni.

A pontok magassága legkevesebb 0,35 mm legyen.

A pontok méretére és távolságára vonatkozó irányelveket a Marburg medium szabvány határozza meg. Annak betartása az olvashatóság szempontjából feltétlenül szükséges, mert a szabványban a betűk méretei a pontírást olvasó ujj begyéhez vannak igazítva.

A Braille felirat, a funkciónak megfelelő, sima felületű, tartós anyagra kerüljön. A pontírású szövegnek több évig jól olvashatónak kell lennie, használat közben a pontok ne deformálódjanak.

Papír alapú kiadvány esetében min. 120 g. súlyú papír szükséges.

A tájékoztató táblák esetében ajánlott a műanyag használata.

A köztéri maketteken, műalkotásokon a Braille felirat lehetőség szerint szintén műanyag felületre kerüljön

 

Alapfeltételként javasoljuk, hogy a feliratok és kiadványok tervezésekor egy, az MVGYOSZ, vagy valamely tagegyesülete által ajánlott, Braille írást jól ismerő, látó személy, elkészítésekor pedig (a pontírás szabályait és az olvashatóságot megvizsgálva) egy erre kiképzett vak ember végezze a táblák tesztelését.

Akadálymentes beállítások