Louis Braille élete

Louis Braille élete

(1809-1852)
Louis Braille
Braille egy Párizs közeli kisfaluban született Coupvary-ban 1809. január 4-én. Nem vakként született, három éves korában egy baleset következtében vesztette el a látását. Édesapja bőrdíszműves és szíjgyártó mester volt, így aztán az apa műhelye jelentette a gyermek számára a játszóteret. Ott próbálgatta édesapja mesterségét, ami egy alkalommal nagyon rosszul sült el. Egy lukak készítésére szolgáló éles szerszámmal játszott, amikor is a kis Louis megcsúszott, és megsebezte a szemét. A seb elfertőződött, a fertőzés pedig hamarosan mind a két szeme világának elvesztését eredményezte.

Látó gyermekekkel járt iskolába, de ehhez rendkívüli teljesítményre volt szüksége. Ám ez kevésnek bizonyult egy idő után, hiszen mindent nem volt képes csupán hallás útján megtanulni.A dolgok azonban jóra fordultak. Tíz éves korában Louis egy ösztöndíjat kapott a Párizsi Vakok Intézetétől. Az elképzelésekkel ellentétben azonban itt is legfőképpen csak beszéltek a tanárok a diákokhoz. Az intézmény könyvtárában volt ugyan izennégy darab terjedelmes könyv, amelyben domború “látó” betűkkel volt írva a szöveg, de ezeket nagyon nehéz volt a vak gyermekeknek ?olvasni?.

1821-ben, egy bizonyos Charles Barbier (aki hivatásos katona volt) látogatta meg az iskolát. Barbier azért érkezett a tanintézetbe, hogy megossza a vak gyermekekkel a találmányát.
Ez a találmány pedig nem volt más, mint, az “éjszakai írás”.
Ez a rejtjeles írás tizenkét domború pontból állt, amellyel a katonák a sötétben beszéd nélkül oszthatták meg egymással a fontos információkat a harctéren, vagy bármilyen más szorult helyzetben.

Braille számára az ötletet és az alapot a vakírás elkészítéséhez ez a titkosírás adta.

A tizenkét pontot hatra redukálta, és tizenöt éves korára egy kiforrott írásrendszert alkotott meg.

Louis Braille az iskola elvégzése után ígéretes orgonistaként tevékenykedett egy párizsi templomban, és később 1826-ban a francia vakok iskolájának professzorává választották.
Tanárként is az a cél lebegett a szeme előtt, hogy teljesen kifejlesszen a vakok számára egy olyan rendszert, amivel képesek írni és olvasni, és munkájának eredményeként 1829-ben Kiadhatták az első Braille-könyvet.
Braille az írásjelek és számok konvertálásával nem elégedett meg. A matematika és a zene szimbólumait is hozzáadta a vakok ?ábécéjéhez?. Töretlenül haladt előre és a társadalom kételkedése nem befolyásolta abban, hogy diákjainak sikeresen tanítsa meg a pontírást. A diákok eredményesen tudták alkalmazni a tudást, és ezzel csökkenteni tudták fogyatékosságukból adódó hátrányaikat!

Braille 1852 január 6-án 43 évesen, igen fiatalon halt meg tüdőtuberkolózisban. A párizsi Pantheonban méltó helyen nyugszik. Mint méltatói említik, hátrahagyta a vakok számára a kulcsot, amellyel beléphetnek az egyetemes tudomány, a világ megismerésébe.

(forrás :a GravoBraille Kft blogja)

Akadálymentes beállítások