Centenáriumot ünneplünk – Százéves az MVGYOSZ

2018. kiemelkedően jelentős év a magyar látássérült emberek és szervezeteik életében. Idén ünnepli alapításának századik évfordulóját a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége. A Centenárium alkalmából a Szövetség egészéves programsorozattal hívja fel a figyelmet az elmúlt száz év során elért
eredményeire és emlékezik meg mindazokról, akik a látássérült emberek ügyét bármilyen módon előre vitték.

A Centenáriumi Év ünnepélyes megnyitására – melyet a fogyatékosügyi szakma és a média nagy érdeklődése kísért – 2018. január 4-én, a Braille-írás világnapján
került sor. A dátum önmagában is üzenet értékű. Louis Braille, a vakok pontírásának kidolgozója 1809. január 4-én született, a róla elnevezett speciális
írásrendszer pedig nem csupán a vak embereket leginkább szimbolizáló, az ép látású emberek többségének érdeklődését felkeltő eszköz, hanem a látássérült
emberek számára a tanulás, a munka, a kultúra, az informálódás, vagyis a világ és a társadalom felé utat nyitó találmány is. Az MVGYOSZ céljai között kiemelt
helyen szerepel a Braille-írás ismertté tétele, a Braille-kultúra ápolása, valamint a pontírás XXI. századi létjogosultságának erősítése és kommunikációja.
Nem véletlen, hogy Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is Braille-írásos levélben köszöntötte a Szövetség elnökét és tagságát.

Dr. Nagy Sándor elnök ünnepi beszédében utalt az MVGYOSZ létrejöttének előzményeire: “Már 100 évnél korábban is létezett hasonló szervezet (például egy
1856-os adat szerint a Pesti Vakok Intézete, évekkel később pedig a Vakok Országos Önképző-, Segély- és Nyugdíj Egylete, majd 1896-ban megalakult a Vakokat
Gyámolító Országos Egylet), ám a ma is folyamatosan működő szövetség története 1918-ban kezdődött.”
Elmondta, hogy a Szövetség “sohasem volt abban a helyzetben, nem is lehetett, hogy erővel szerezzen érvényt az általa képviselt emberek akaratának, illetve
jogainak. A társadalmi párbeszéd során úgy kellett érdekeinket érvényesítenie, mint egy jó gyermeknek a demokratikusan működő családjában. Mert miként
cselekszik a gyermek? Növekedése során fokozatosan jelzi igényeit a gondoskodó szülőknek: Kérek szépen új ruhát, kérek szépen zsebpénzt, szeretnék szórakozni,
szeretnék tanulni, szeretnék dolgozni. És miként élt a szövetség a társadalmi párbeszéd adta lehetőséggel? Kérte, hogy a vak és gyengénlátó emberek méltó
körülmények között élhessenek, tanulhassanak, dolgozhassanak, szórakozhassanak. A gyermekek azonnal megkaptak mindent a szüleiktől? Bizony nem. Így volt
ez a szövetség esetében is. Kitartó érdekképviseleti munkával, sok-sok tárgyalással, sok-sok kompromisszum árán mégis elértük, hogy a látássérült emberek
életminősége folyamatosan javuljon.”

Az eseményt megtisztelte jelenlétével a stratégiai társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszterelnöki megbízott, Nyitrai Zsolt is, aki örömmel
jelentette be azt a Parlament által nemrég egyhangúlag elfogadott jogszabályt, mely a Braille-kijelzők és nyomtatók áfáját 2018-tól 5%-ra csökkenti. Czibere
Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára hozzátette, hogy a fogyatékos személyek társadalmi befogadásáról nem
beszélhetünk autonóm és önrendelkező életvitelük feltételeinek megteremtése nélkül. Ehhez az kell, hogy a látássérült emberek is aktív, egyenjogú, egyenrangú,
látható és hallható tagjai legyenek társadalmunknak. A kormány fontos partnerének tekinti a százéves MVGYOSZ-t és további együttműködési szándékáról biztosította
a megjelenteket. Mindketten gratulációjukat és köszönetüket fejezték ki az MVGYOSZ felé, mely Magyarország egyik legrégebbi érdekvédelmi szervezeteként
párbeszédet folytat a kormányzattal, aminek eredményeként a látássérült személyek társadalmi helyzete folyamatosan javul. Az államtitkár szerint míg száz
éve a fogyatékos emberben a hiányt, a deficitet látta a társadalom és a kormányzat is, addig ma erőforrásként tekintenek rájuk. Üdvözölte a Szövetség által
megálmodott és nyertes pályázat keretében kidolgozott Távszem szolgáltatást, mely az infókommunikációs akadálymentesítés révén sokszorozza meg és juttatja
el valamennyi rászoruló látássérült személyhez a segítő szolgáltatásokat, ezzel javítva életminőségüket.

Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője ismertetve a Centenáriumi Év programjait elmondta, hogy egy százéves szervezet nem öreg, hanem dinamikus fejlődésre
és megújulásra képes az eltelt évszázad tapasztalataira építve. Az elmúlt száz év során a magyar látássérült emberek rengeteg értéket teremtettek, amiben
a Szövetség folyamatosan segítette őket, nélkülük a társadalom kevésbé lenne színes és gazdag. A Centenáriumi Év célja, hogy bemutassa, hogy a vak és gyengénlátó
emberek is egyre inkább integráns tagjai a társadalomnak. Ahogy azt a Szövetség missziója is deklarálja: “együtt formáljuk élhetőbbé a világot.”

Az Áder János köztársasági elnök fővédnöksége mellett zajló Centenáriumi Év alkalmából megvalósuló programok között lesz vakvezetőkutyás találkozó, sportrendezvény,
nemzetközi konferencia, mesemondó verseny, irodalmi műsor, ezen kívül az MVGYOSZ Braille- és hangoskönyvtárának állományát 100 új művel tervezik gyarapítani,
az ünnepségsorozatot pedig a Centenáriumi Év nagykövetei, Szendi Szilvi és Peller Károly közreműködésével megvalósuló operett gála koronázza meg.

A nyitóünnepség keretében került sor az MVGYOSZ hangoskönyvtárának ünnepélyes névadójára. Az 1961. óta működő hangoskönyvtár nevét egyik legismertebb és
legaktívabb önkéntes felolvasójáról, Bodor Tibor színművészről és tanárról kapta.

Az ünnepélyes megnyitó a Centenáriumi Év nagykövete, Peller Károly színművész által adott zenés műsorral, valamint a programsorozatot beharangozó kisfilm
levetítésével zárult.

Dr. Nagy Sándor zárszavában azon meggyőződésének adott hangot, hogy érdemes odafigyelni a vak és gyengénlátó emberek igényeire és jól dolgozva képviselni
azokat. Örömét fejezte ki a Centenáriumi Év iránt már most megnyilvánuló hatalmas érdeklődésért, továbbá köszönetet mondott az anyagi támogatásért, amivel
több cég is segíti a programsorozat létrejöttét.

A százéves jubileum programjainak főtámogatója a Wesper KFT. a Guide kesztyűk Magyarországi forgalmazója.
Foglalta össze: Németh Orsolya az MVGYOSZ Hírlevelében

Akadálymentes beállítások