Rólunk

Egyesületünk elődje az MVGYOSZ Veszprém Megyei Szervezete volt megalakulásától, 1964-től 2004-ben bekövetkezett megszűnéséig. A centralizált szervezeti struktúra már nem volt képes a hatékony érdekérvényesítésre, az állam sem kívánta a korábbi módon támogatni szövetségünket. Amennyiben a megyék, a megyei szervezetek a korábbi formában működnének tovább, nem tudnánk élni a helyi lehetőségekkel, nem tudnánk önállóan pályázatot benyújtani, nem volna lehetőségük önállóan, saját nevükben szerződéskötésre sem, és nem tudnánk élni azokkal a lehetőségekkel sem, amelyeket az Európai Unióhoz való csatlakozás kínál a civil szervezetek számára. Ezért mi olyan egyesület létrehozására törekedtünk, amely büszke az elődök tevékenységére, amely épít a közös munkával elért addigi eredményeinkre, az addigi vívmányokra, és ha lehetősége engedi, igyekszik továbbfejleszteni ezeket. Egyesületünk olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely a célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.

A tagság rendes és pártoló tagokból áll.

Az egyesülethez való csatlakozás lehetősége mindenki számára biztosított, aki támogatja az alapszabályban meghatározott célokat, és elfogadja a benne foglaltakat.

Az egyesület a kiemelten közhasznú tevékenységei:

  • Betegségmegelőzés
  • Szociális tevékenység
  • Képességfejlesztési, ismeretterjesztési feladatok
  • Kulturális tevékenység
  • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése.

  • Célja, hogy ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
 • Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására. Az egyesület elsősorban a működési területén élő vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel.

Ennek érdekében az egyesület

  • segédeszközöket adományoz, egyéb természetbeni támogatást nyújt a működési terültén élő tagok számára, a Látássérültek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében esetenként pénzbeli vagy természetbeni adományban részesíti a szociálisan erre rászoruló tagokat

  • lehetőséget biztosít az MVGYOSZ sík- és pontírású folyóiratainak előfizetésére
  • segítséget nyújt a fogyatékossági támogatás igénylésében, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának ügyintézésében, valamint vakvezető kutya igénylésben
  • a “Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány által kiírt beszélgetési díjhoz, telefonbekötéshez, internet eléréshez nyújtandó pályázati támogatásra jelentkezők adatlapjának a megfelelő helyre való továbbításáról gondoskodik, emellett egyéb pályázati adatlapok elérhetőségét (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány, Informatika a látássérültekért Alapítvány, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány stb.) biztosítja
  • együttműködik az egyéb, kiemelten a fogyatékosügyi-, a szociális-, az egészségügyi-, az oktatási-, nevelési- és a művelődési szervekkel
 • gondoskodik a céljai megvalósításához kapott anyagi eszközök célszerű felhasználásáról.

A korábbi évtizedek tapasztalatait figyelembe véve és a személyi feltételekből kiindulva, változatlanul kitart az egyesület a területfelelősi rendszer fenntartása és stabilizálása mellett. Jelenleg hat kistérségi csoport működik, melyeknek önkéntes vezetői – a körzeti csoport tagsága részére – programokat szerveznek, irodánkkal rendszeres kapcsolatot ápolnak, havi rendszerességgel fogadónapot tartanak, ahol ellátják a tagságot az Őket érintő információkkal, segítséget nyújtanak felmerülő problémáik megoldásában.

 Az egyesület elnöke:

Csehné Huszics Márta

  Irodavezető:

Klausz Károlyné

Akadálymentes beállítások