Segédeszköz pályázat

                                                   PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete a személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználása tárgyában pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel:

A pályázat kizárólag a látássérültek számára életvitelt könnyítő segédeszköz (fehér bot, nagyító, beszélő eszköz, szemüveglencse, írógép, szám.tech. eszköz,, diktafon, stb.) vásárlás támogatására, valamint tanulmányi támogatásra nyújtható be.

Pályázhatnak az egyesület tagjai, amennyiben az egy főre jutó jövedelmük – fogyatékossági támogatás nélkül – nem haladja meg

családban élők esetében a havi 90.000 Ft-ot,
egyedülállók esetében pedig a havi 130.000 Ft-ot

és nincs tagdíjhátralékuk.

                         A pályázatok benyújtási határideje 2014. június 23.

A pályázatokat az egyesület által, a kedvezményes segédeszköz-akcióhoz rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, a vásárolni kívánt segédeszköz feltüntetésével. A pályázathoz az egy főre jutó jövedelem megállapítását szolgáló igazolásokat (nyugdíjszelvény, munkáltatói jövedelemigazolás, tanulói jogviszony-igazolás stb.) csatolni szükséges.

A szükséges igénylőlap itt letölthető: igénylőSegédeszköz Pályázatlap

Tanulmányi támogatás iránt benyújtott pályázat esetén, a pályázónak iskolalátogatási-, illetőleg hallgatói jogviszony-igazolást is csatolnia kell.

A pályázatokat az egyesület címére kell megküldeni: 8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I. em. 114. (levélcím: Pf.: 281).

A beérkezett pályázatokat az egyesület elnöksége legkésőbb 2014. július 10. napjáig bírálja el. Az elbírálás során előnyben részesítendők azok, akik 2013. évben nem nyújtottak be pályázatot, illetőleg nem részesültek támogatásban. Segédeszköz vásárlás támogatása esetén, a támogatás mértéke nem haladhatja meg a bekerülési költség 50 %-át.

Az elnökség döntéséről a pályázókat értesítjük azzal, hogy a támogatási összeg kifizetésére csak akkor van lehetőség, ha az igényelt segédeszközt 2014. január 1 – október 30-a közötti időszakban vásárolják meg és a vásárlást igazoló, a pályázó nevére kiállított készpénzfizetési számlát legkésőbb 2014. október 30-ig  egyesületünkhöz benyújtják.

Akadálymentes beállítások